En/Tvådagarskurser

Våra endagarskurser omfattar 1x3 studietimmar. Deltagaravgift medlem 60 kr, ej medlem 120 kr.
Tvådagarskurser omfattar 2x3 studietimmar. Deltagaravgift medlem 120 kr, ej medlem 240 kr.
Avgiften betalas till kursvärd vid ankomst.
Kaffe med kaka ingår och serveras i paus.                                         

Frågor kan ställas med e-post till endagskurs@seniorit.se
På samma adress är ni välkomna att lämna förslag på ämnen
till endags- och tvådagarskurser.

Telefon 073-409 89 35 till lokalen under ÖPPET HUS

Anmälan till endagskurs/tvådagskurs är bindande då platserna är begränsade.
Ange vilken kurs det gäller! 
  Anmäl dig snarast!  

Vid lågt intresse kan kurser ställas in och då meddelar vi dig detta.

Coronavirus
Med anledning av rådande situation med Coronavirus har Styrelsen SeniorNet Norrköping
beslutat att ställa
in all verksamhet tillsvidare
gäller Årsmöte, Öppet Hus, Kurser och Föreläsningar.

Se vår hemsida www.seniorit.se och utskick för fortlöpande information.

2020-03-23
Styrelsen SeniorNet Norrköping

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>