Administration

 Styrelse

Ordförande Bengt Liljestrand styrelse@seniorit.se
Kassör Björn Malmström kassor@seniorit.se
Sekreterare Kerstin Svensson sekreterare@seniorit.se
Fakturaadress SeniorNet Norrköping, c/o Björn Malmström
Strandvägen 226, 61835 Kolmården
Föreningens
postadress
SeniorNet Norrköping, c/o Bengt Liljestrand,
Rågången 126, 602 11 Norrköping
Besöksadress PRONOVA Hus A med ingång St: Persgatan 19.
Alternativt kan man gå in Korsgatan 2

 Arbetsgrupper

Inköp för lokalen Inköp för lokalen:
Kerstin Isaksen
 
Medlemsreg. Registrering och info till nya medlemmar:
Kassören
medlemmar@seniorit.se
Utbildning Ansvar för Kursverksamheten:
Nils Gunnar Nilsson
utbildning@seniorit.se
Värdar Värdar vid "Öppet Hus"  
Teknik Teknisk utrustning:
Samordnare:
Bengt Liljestrand
teknik@seniorit.se
Hemsida Webbplatsen:
Samordnare:
Arne Enocsson
webbansvarig@seniorit.se