Administration

 Styrelse

Ordförande Bengt Liljestrand styrelse@seniorit.se
Kassör Björn Malmström kassor@seniorit.se
Sekreterare Kerstin Svensson sekreterare@seniorit.se
Fakturaadress SeniorNet Norrköping, c/o Björn Malmström
Strandvägen 226, 61835 Kolmården
Föreningens
postadress
SeniorNet Norrköping, c/o Bengt Liljestrand,
Rågången 126, 602 11 Norrköping

 Arbetsgrupper

Inköp för lokalen Inköp för lokalen
Kerstin Isaksen
 
Information Information till medlemmar och allmänhet info@seniorit.se
Medlemsreg. Registrering och info till nya medlemmar
Samordnare: Sonia Övén
medlemmar@seniorit.se
Utbildning Ansvar för Kursverksamheten
Samordnare: Nils Gunnar Nilsson
utbildning@seniorit.se
Värdar Värdar vid "Öppet Hus"  
Teknik Teknisk utrustning
Samordnare: Bengt Liljestrand
teknik@seniorit.se
Hemsida Webbplatsen
Samordnare: Arne Enocsson
webbansvarig@seniorit.se