Administration

 Styrelse (övriga ledamöter finns under Funktionärer)

Ordförande Bengt Anzén styrelse@seniorit.se
Kassör Björn Malmström kassor@seniorit.se
Sekreterare Kerstin Svensson sekreterare@seniorit.se
Fakturaadress SeniorNet Norrköping, c/o Björn Malmström
Strandvägen 226, 61835 Kolmården
Föreningens
postadress
SeniorNet Norrköping, c/o Bengt Anzén,
Rullstensvägen 20, 61634 Åby
Besöksadress PRONOVA Hus A med ingång St: Persgatan 19.
Alternativt kan man gå in Korsgatan 2

 Arbetsgrupper

Inköp för lokalen
 
 
Medlemsreg. Registrering och info till nya medlemmar:
Kassören
medlemmar@seniorit.se
Utbildning Ansvar för Kursverksamheten:
Jan-Erik Törnblom
utbildning@seniorit.se
Värdar Värdar vid "Öppet Hus"  
Teknik Teknisk utrustning:
Samordnare:
Bengt Liljestrand
teknik@seniorit.se
Hemsida Webbplatsen:
Samordnare:
Arne Enocsson
webbansvarig@seniorit.se